Tjänster


   Nedan finns exempel på olika sågningar vi utför, men vi anpassar givetvis sågningarna efter just ditt behov.
   Kontakta oss för mer information.

B-103


Ange samtliga mått för a → f.

Exempelvis:
Stenens längd = 228 mm
(a+b+c+d+e = 228 mm)

Kontakta oss för offert.

F-101


a = (stenens bredd minus klingtjocklek) / 2

Exempelvis:
Stenens bredd = 108 mm
a = (108-4)/2 = 52 mm

Kontakta oss för offert.

F-102


Ange önskat mått för b.

Exempelvis:
b = 25 mm

Kontakta oss för offert.

F-103


Ange mått för a och b. Klingan tar bort ca 4 mm.

Exempelvis:
Stenens bredd = 108 mm
a = 25 mm
b = 50 mm
(a+4+b+4+a = 108 mm)

Kontakta oss för offert.

K-101


Klingan tar bort ca 4 mm.

Exempelvis:
Stenens längd = 228 mm
(a+4+a = 228 mm)

Kontakta oss för offert.

K-102


Ange önskat mått för a eller b. Klingan tar bort ca 4 mm.
Exempelvis:
Stenens längd = 228 mm
(a+4+b = 228 mm)
Kontakta oss för offert.

K-103


Ange önskat mått för a. Tänk på att klingan tar bort ca 4 mm.
Exempelvis:
Stenens längd = 228 mm
(a+4+b+4+a = 228 mm)
Kontakta oss för offert.

L-101


Vid beställning anger du önskade mått för a och b.

Exempelvis:
a = 25 mm
b = 35 mm

Kontakta oss för offert.

L-102


Vid beställning anger du önskat mått för a och b.

Exempelvis:
a = 15 mm b=35 mm

Kontakta oss för offert.

L-103


Vid beställning anger du önskade mått för a och b.

Exempelvis:
a = 25 mm
b = 35 mm

Kontakta oss för offert.

M-101


Vid beställning anger du önskat mått för a. Tänk på att klingan tar bort ca 4 mm.

Exempelvis:
Stenens höjd = 54 mm
klinga = 4 mm
a = 25 mm
(25+4+25 = 228 mm)

Kontakta oss för offert.

M-102


Vid beställning anger du önskat mått för a och b. Tänk på att klingan tar bort ca 4 mm.

Exempelvis:
Stenens höjd = 54 mm
klinga = 4 mm
a = 15 mm
b=35 mm
(15+4+35 = 54 mm)

Kontakta oss för offert.